MCC kumanda panolarımız, ana besleme üniteleri ve kumanda için gerekli
enstrümanları içerir. Ayrıca bu panolar PLC, merkezi otomasyon ve SCADA
sistemleri için gerekli haberleşme altyapısına sahiptir.

Panolarımızda kullandığımız tüm teçhizatlarımız ve şalt malzemelerimizin kalite
belgeli ürünler olmasına özellikle dikkat edilir.

ENDÜSTRİYEL, tip testli ve TSE belgeli elektrik panosu imalatında kullanılan
malzemelerden sac aksam ve şalt malzeme gruplarının tamamı dünya
standartlarındaki marka ürünlerdir.