SCADA terimi İngilizce Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır. SCADA sistemleri büyük bir alana ait teknik konulardaki denetleme ve yönetim işlevini yerine getirmek amacındadır. Bu bağlamda çoğunlukla HMI (Human-Machine Interface / insan makina arayüzü) veya MMI (Man-Machine Interface) kısaltmaları ile yan yana kullanılırlar. Her ikisi de insan makina arayüzü SCADA proses otomasyonunda, HMI ise daha çok makina otomasyonunda telaffuz edilir.
Kapsamlı ve entegre bir Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (İng. Supervisory Control and Data Acquisition) kontrol sistemi sayesinde bir tesise veya işletmeye ait tüm cihazların kontrolünden üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlanabilir. Anlık olay ve alarmları saklayarak geçmişte meydana gelen olayları da tekrar günün tarihinde ve saatinde gözlemleyebilmeyi de sağlayan geniş kapsamlı bir sistemdir.
Bu tür sistemler “katmanlaşan” (scalable) özelliklerinden dolayı değişik işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarını kademeli olarak gerçekleştirilmelerine imkân verir.
Bu katmanlar
Kaynak Yönetim Katmanı
İşletme Kaynak Yönetim Katmanı
Süreç Denetim Katmanı
İşletme Kontrol Katmanıdır